Spedice Ostrava

Martin Salamon

Vedoucí dispečinku

+420 606 766 627

martin.salamon@jmspeed.cz

Dana Veselková Marková

Dispečer

+420 602 754 997

Administrativa

Kateřina Kostelníková

+420 732 314 652

katerina.kostelnikova@jmspeed.cz

Vedení společnosti

Ing. Jiří Matuška

+420 602 709 990

jiri.matuska@jmspeed.cz

Blanka Matušková

+420 602 709 989

blanka.matuskova@jmspeed.cz